MediaCenter i Västerbotten


Studenter och anställda vid Umeå universitet har tillgång till MediaCenter i Västerbottens hela utbud, i vilket ingår ett stort antal filmer, UR-program och radioprogram.

Mer information
Resurstyp: 
Audiovisuella medier
Databasens språk: 
Svenska
Utgivare: 
MediaCenter i Västerbotten
Mobilanpassning och appar




Alla databaser

Alfabetisk förteckning

Alla ämnen