Vad kännetecknar en vetenskaplig artikel?

Den vetenskapliga artikeln är en vanlig publiceringsform för forskningsresultat. Andra former är vetenskapliga avhandlingar, böcker (monografier och kapitel i böcker), forskningsrapporter och konferenspublikationer.

Hur bedömer jag artiklars vetenskaplighet?

  • Artikeln är skriven av en forskare verksam vid universitet/motsvarande.
  • Artikeln är granskad av andra forskare inom samma disciplin/ämne, s.k. peer review.
  • Artikeln är publicerad i en vetenskaplig tidskrift. Vetenskapliga tidskrifter ges ut av akademiska förlag, universitet/motsvarande eller vetenskapliga sällskap och har få annonser. Tidskriftens redaktion (editorial board) utgörs av väletablerade forskare. 
  • Artikeln redovisar forskning för en akademisk målgrupp och har ett avancerat språk, kan innehålla illustrationer.

Hur bedömer jag tidskrifters vetenskaplighet?

Det bästa sättet för att bedöma en tidskrifts vetenskaplighet är ofta att gå till tidskriftens webbplats. Du kan också få information om tidskriften i bibliotekets tidskriftslista eller genom databasen Ulrichsweb.
Bibliotekets tidskriftslistaHär används begreppet "Peer-reviewed" om vetenskapligt granskade tidskrifter. UlrichswebHär används begreppet "Refereed" om vetenskapligt granskade tidskrifter.

Allt innehåll i en vetenskaplig tidskrift är inte vetenskapligt

Var uppmärksam på att alla artiklar i en vetenskaplig tidskrift inte behöver vara vetenskapliga. Ofta förekommer också ledare (editorial), bokrecensioner, referat från konferenser, nyheter från forskningsvärlden och liknande.