Hjälpmedel referenser

Skapa referenser i databaser

EBSCO-databaserna, LIBRIS, Google Scholar, Scopus och flera andra har en funktion där du kan skapa en referens utifrån olika referenssystem. Referensen kan antingen klippas in i din källförteckning eller sparas som fil och skickas till ett referenshanteringsprogram. Tänk på att det ibland kan vara nödvändigt att redigera den skapade referensen efteråt så att den stämmer överens med institutionens/dina önskemål. Hör med din handledare/lärare om du är osäker!Skapa en referenslista med Google ScholarSkapa referenser med Libris (Örebro UB)Citing articles on EBSCOhost - Tutorial (EBSCO)

Referenser i Word

Från Word 2007 och framåt finns en funktion som heter referenser som kan hjälpa dig att utforma källhänvisningar och källförteckning. How to use the referencing tool in Microsoft Word 2013

Referenshanteringsprogram

Ett referenshanteringsprogram kan hjälpa dig att hantera dina referenser under hela skrivprocessen, från informationssökningen, under skrivandet samt till publicerandet av din färdiga text. Referenshanteringsprogram - kurser