Zotero

Ej publicerad

Zotero är en fri programvara som med hjälp av webbläsaren Mozilla firefox hjälper dig att samla in, sortera och infoga dina referenser. Det går även att använda "standalone" för webbläsarna Chrome och Safari. Fungerar med MS Word, Open office  och Google docs. Zotero

Zoteros egna hjälpsidor

Guide till Zotero (Karlstads universitetsbibliotek)Zoteros guide för användare på svenska Instruktionsfilmer Diskussionsforum - om du vill veta mer eller får problem

Zoteros verktygsfält i Word för Mac

Verktygsfältet i Word för Zotero - Mac och Office 2011