Referenshantering

Ett referenshanteringsprogram kan hjälpa dig att hantera dina referenser under hela skrivprocessen; från informationssökningen, under skrivandet och fram till publicerandet av din text. Det hjälper dig att:
  • importera referenser från olika databaser på ett ställe
  • hålla ordning på dina referenser
  • stava rätt
  • skapa hänvisningar och litteraturlista i ditt word-dokument
  • anpassa referensernas utformning enligt olika citeringssystem eller specifika tidskrifters krav
  • skapa publikationslistor

Exempel på referenshanteringsprogram

EndNote Program som köps och laddas ner till en enskild användares dator.

EndNote Online En webbaserad version av EndNote tillgänglig för anställda och studenter vid Umeå universitet.

Zotero Fri programvara som med hjälp av webbläsaren Mozilla firefox hjälper dig att samla in, sortera och infoga dina referenser.  Fungerar med MS Word, Open office och Google docs.

Andra program för referenshantering