Skriva

Akademiskt skrivande

Till Studieverkstaden på UB kan du vända dig för att ställa frågor om akademiskt skrivande, ta del av föreläsningar samt få individuell återkoppling på din text. Här finns också kompetens inom studieteknik och muntliga presentationer. Aktuellt föreläsningsprogram, drop in-tider och kontaktuppgifter hittar du på Studieverkstadens webbsida.Studieverkstad

Böcker om uppsatsskrivande

Det finns mängder av handledningar i bokform för uppsatsskrivande. Använd bibliotekets söktjänst och sökord som uppsats, uppsatsskrivning eller academic writing kan fungera bra för att börja hitta böcker om detta. Bibliotekets söktjänst

Sökhjälp och guider

Oavsett vilket ämne du valt för din uppsats är det oftast nödvändigt att förutom material (böcker, rapporter, artiklar, m.m.) på svenska även söka och använda material på engelska. För att hitta till exempel vetenskapliga artiklar krävs ofta att du kan söka på engelska eftersom engelska är det sökspråk som används i de flesta databaser.Sökhjälp och guider

Bibliotekets infosökskurs

Du kan även använda bibliotekets infosökskurs som finns i Umeå universitets lärplattformar. Du loggar in i Cambro och Moodle från www.student.umu.se med hjälp av ditt Umu-id. Kursen heter Bibliotekets infosökskurs. Du hittar den bland sajter som du kan gå med i.CambroMoodle

Distanskurs i akademiskt skrivande

Lunds universitet erbjuder en gratis kurs i akademiskt skrivande för dig som är ovan. Passar utmärkt om du studerar på distans och inte får undervisning i akademiskt skrivande i den kurs du går.Akademiskt skrivande

Ordböcker

Nationalencyklopedins ordböcker Flera språk, tvåspråkiga

WordFinder Norstedts ordböcker samt SAOL och Språknämndens skrivregler

Oxford English Dictionary