Regler och användning

Vem får använda 3D-skrivarna?

 • Alla är välkomna att använda 3D-skrivarna efter att ha deltagit i en obligatorisk workshop

När kan 3D-skrivarna användas?

 • 3D-skrivarna är tillgängliga när Medicinska biblioteket är öppet
 • Utskrifter ska avslutas 15 minuter innan biblioteket stänger
 • Utskrifter som överskrider bokad tid får avbrytas av personal eller av personen som bokat efterföljande tid

Användarens ansvar

 • De hanterings- och säkerhetsföreskrifter som ingår i den obligatoriska workshopen och finns angivna i manual o.dyl. ska följas
 • Verktyg lånas och återlämnas i informationsdisken
 • Innan du lämnar arbetsplatsen ska utskriften vara bortplockad, byggplattan avtorkad, verktygen rena och arbetsytan städad
 • Du ansvarar för utskriften under hela processen. Detta inkluderar start av utskrift, att utskriften löper under utskriftstiden och att den håller sig inom bokad tid.

Kostnad

 • Priset baseras på plaståtgången som uppskattas av skrivarprogramvaran
 • Betalning sker i förskott med betalkort i informationsdisken
 • Priset är 740 kr/kg för PLA- eller ABS-plast
 • Ingen återbetalning sker även om du upplever att utskriften är misslyckad