UpToDate - ett stöd i din kliniska praktik

Ej publicerad

En genomgång av funktioner i UpToDate, ett evidensbaserat beslutsstöd som kan hjälpa dig att besvara medicinska frågeställningar i din kliniska praktik.

Målgrupp

Sjukvårdspersonal inom landstinget.

Omfattning

30 min.

Antal deltagare

Högst 20 personer.

Kostnad

Gratis.

Tid och plats

Medicinska bibliotekets undervisningslokal.
Medicinska biblioteket (Byggnad 6M)
Norrlands universitetssjukhus

Inga fastställda kurstider. Är ni en grupp på minst fem personer kan ni beställa en skräddarsydd kurs.


Drop-in, ingen föranmälan behövs.