Referenshanteringsprogram - en jämförelse

Ej publicerad

Det finns ett stort antal referenshanteringsprogram att välja på. I denna kortkurs jämförs några grundfunktioner i referenshanteringsprogrammen EndNoteX7, EndNote Online, Mendeley och Zotero.

Målgrupp

Studenter, forskare, lärare och landstingspersonal.

Innehåll

  • En kort presentation av referenshanteringsprogrammen.
  • En jämförelse av funktioner i programmen.
  • Fördelar och nackdelar med de fyra referenshanteringsprogrammen.

Omfattning

1 tim

Antal deltagare

Minst 5, högst 20 personer

Kostnad

Gratis

Tid och plats

Medicinska bibliotekets undervisningslokal
Medicinska biblioteket (Byggnad 6M)
Norrlands universitetssjukhus

Inga fastställda kurstider. Är ni en grupp på minst fem personer kan ni beställa en skräddarsydd kurs.
Anmälan och förfrågningar