Medicinska biblioteksresurser för VLL-anställda

Kursen går igenom vilka resurser landstinget har tillgång till och hur du som anställd kommer år dem. Vi går även igenom sökteknik för några utvalda resurser.

Målgrupp

Sjukvårdspersonal inom landstinget.

Innehåll

  • Åtkomst till vll:s e-tidskrifter och databaser
  • Presentation av resurserna
  • Sökteknik

Omfattning

1 tim

Antal deltagare

Högst 20 personer.

Kostnad

Gratis.

Tid och plats

Medicinska bibliotekets undervisningslokal.
Medicinska biblioteket (Byggnad 6M), Norrlands universitetssjukhus.

torsdag 1 februari 2018 14:00 - 15:00
onsdag 11 april 2018 14:00 - 15:00

Anmälan och förfrågningar