Databaser inom evidensbaserad medicin

Att använda bästa tillgängliga vetenskapliga underlag när det gäller beslut om behandling av enskilda patienter - är grunden i EBM. Här lär du dig att söka systematiska översikter m.fl. EBM-material, du får en inblick i begreppet EBM samt struktur och innehåll för databaserna Cochrane Library, PubMed Clinical queries och Clinical Evidence.

Målgrupp

Sjukvårdspersonal, lärare och forskare.

Innehåll

  • Introduktion till begreppen EBM och Cochrane Collaboration (internationellt nätverk)
  • Översikt över de 7 deldatabaserna i Cochrane Library, med tyngdpunkt på fulltextdatabasen The Cochrane Database of Systematic Reviews
  • Genomgång av PubMed Best Practice
  • Presentation av kunskapsstödet Best Practice
  • Egna sökövningar

Omfattning

1 tim

Antal deltagare

Minst 5, högst 20 personer

Kostnad

Gratis.

Tid och plats

Medicinska bibliotekets undervisningslokal.
Medicinska biblioteket (Byggnad 6M)
Norrlands universitetssjukhus

onsdag 7 mars 2018 14:00 - 15:00
måndag 9 april 2018 14:00 - 15:00
Anmälan och förfrågningar