CINAHL på en timme

En kort kurs för dig som behöver en introduktion i CINAHL, databasen med fokus mot omvårdnad.

Målgrupp

Forskare, lärare och sjukvårdspersonal.

Syfte

Att lära sig grunderna för att använda databasen.

Innehåll

  • Översikt över CINAHLS innehåll och uppbyggnad
  • Enkel sökning i databasen
  • Användning av Limits, Folders m.m.

Omfattning

1 tim

Antal deltagare

Minst 5, högst 20 personer

Kostnad

Gratis

Tid och plats

Medicinska bibliotekets undervisningslokal
Medicinska biblioteket (Byggnad 6M)
Norrlands universitetssjukhus

torsdag 12 april 2018 14:00 - 15:00
Anmälan och förfrågningar