CINAHL på en timme

Ej publicerad

En kort kurs för dig som behöver en introduktion i CINAHL, databasen med fokus mot omvårdnad.

Målgrupp

Forskare, lärare och sjukvårdspersonal.

Syfte

Att lära sig grunderna för att använda databasen.

Innehåll

  • Översikt över CINAHLS innehåll och uppbyggnad
  • Enkel sökning i databasen
  • Användning av Limits, Folders m.m.

Omfattning

1 tim

Antal deltagare

Minst 5, högst 20 personer

Kostnad

Gratis

Tid och plats

Medicinska bibliotekets undervisningslokal
Medicinska biblioteket (Byggnad 6M)
Norrlands universitetssjukhus

Inga fastställda kurstider. Är ni en grupp på minst fem personer kan ni beställa en skräddarsydd kurs.
Anmälan och förfrågningar