Sök- och skrivverkstad

Drop-in i Studieverkstaden på UB, torsdagar kl. 14–16

Kom till Studieverkstaden för att vässa dina studiefärdigheter genom att ta del av de resurser som biblioteket har att erbjuda.

Studieverkstaden bemannas av

  • bibliotekarier
  • skrivhandledare
  • studiehandledare

Diskutera och ställ frågor om

  • informationssökning
  • referenser
  • studieteknik och studievanor
  • skrivande på svenska och engelska
  • muntliga redovisningar på svenska och engelska

Ingen anmälan - bara kom!

Välkommen!