Föreläsningar och workshoppar

Lunchföreläsningar om studieteknik

När: Kl. 12.15–13.00
Var: Balkongen i UB

Ingen anmälan krävs.

10 okt
6 nov

Bli studiesmart(are)
Tips på konkreta verktyg för att lyckas med studierna; om förberedelse,
planering och minnesteknik m m.
31 okt
22 nov
Läs aktivt på olika sätt 
Tips på olika lässtrategier; hur du kan anpassa din läsning utifrån syfte och texttyp,
samt vad som menas med kritisk läsning.
23 okt
4 dec
Grupparbete –stöd eller belastning?   
Lyfter fördelarna med att jobba tillsammans, men tar också upp vanliga problem.
Tips och råd för organisering av skrivarbete m m. 
7 nov
11 dec
Läsa kursbok. Måste jag läsa allt? 
Konkreta tips på hur du läser kurslitteratur.
Alltifrån hur du skapar dig en förförståelse till hur du kan kombinera läsningen med
olika anteckningstekniker. 
13 nov
12 dec
Hur ska jag plugga inför tentan?
Tips på hur du bättre kan förbereda dig inför tentan.  

Workshoppar

Se varje workshop för tid, plats och hur du anmäler dig.

20 nov
5 dec
SQ3R
Har du svårt att sammanfatta och komma ihåg vad du läst? SQ3R är en aktiv läsmetod i 5 enkla steg.
Metoden förbättrar din förståelse och fördjupar ditt tänkande när du skriver. Bra vid läsning av t e x kurslitteratur. 
27 nov (del1)

29 nov (del2)
Hur skapar jag den ”röda tråden” i min text?
En workshop i 2 delar som tar upp om textbindning på olika nivåer; styckeindelning, kärnmeningar, sambandsord m m. Dessutom lyfts vad som kännetecknar akademiskt språk.