Studieverkstad - för framgångsrika studier

Högskolestudier innefattar att läsa och skriva stora mängder akademisk text av olika slag. Det ställs också krav på att kunna arbeta självständigt och ta ansvar för sitt lärande. Studieverkstaden hjälper dig som vill bli bättre på:

  • akademiskt skrivande
  • informationssökning
  • referenshantering
  • muntliga presentationer
  • studieteknik

Vägar till ökad studiekompetens

Kom till någon av Studieverkstadens föreläsningar eller workshoppar om du vill lära dig mer om t.ex. den akademiska skrivprocessen, olika sökstrategier, källkritik, referat/citat, presentationsteknik, anteckningar samt hur du kan strukturera dina självstudier. Föreläsningar och workshoppar

Besök något av våra drop in-tillfällen för att få svar på kortare frågor om hur du kan utveckla dina studiestrategier.Studieverkstadens drop-in-tider

Boka en bibliotekarie om du vill veta mer om hur du bl.a. hittar vetenskapliga artiklar, skriver referenser eller använder referenshanteringsprogram.Boka

Utforska Studentwebben där det finns konkreta råd, material att skriva ut och tips på användbara länkar. Akademiskt skrivandeStudieteknikMuntliga presentationer

Fler praktiska guider, råd och tips hittar du på universitetsbibliotekets sidor.Skriva referenserSökhjälp och guider

Studieverkstaden - för vem?

Du som är student/distansstudent/doktorand vid Umeå universitet eller studerar vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå är välkommen att kostnadsfritt ta del av Studieverkstadens utbud.

Kommande evenemang

Kalendarium - Studieverkstad