Program och anpassningar

Program i Resurslabbet på UB

 • ClaroRead Plus - talsyntes
 • StavaRex - stavningskontroll med förslag till rätt stavning
 • SpellRight 2 - rättstavning på engelska
 • Gustavas ordböcker - svenska och engelska ordböcker
 • Wordfinder - ordlistor på flera språk
 • OmniPage - skanning-program
 • ZoomText - förstoringsprogram med talstöd (dator 2)
 • Amis - för läsning av talböcker på dator
 • Easy Reader - för läsning av talböcker på dator (dator 4)
 • Textview - för läsning av e-textböcker
 • Easy Producer - program för att framställa talböcker (dator 4)

Program på UB Örnsköldsvik

 • ClaroRead Plus - talsyntes
 • Easy Reader - för läsning av talböcker på dator
 • Gustavas ordböcker - Svenska och engelska ordböcker. I dessa ordböcker hittar man ord även om man råkar stava dem fel!
 • Word read plus - talsyntes på engelska och svenska

Program för nedladdning till din egen dator

Dessa program når du via fliken "Program och IT-hjälpmedel" i Portalen.

 • ClaroRead Plus (PC) - talsyntes
 • WordRead Plus (Mac) - talsyntes
 • StavaRex - stavningskontroll med förslag till rätt stavning
 • SpellRight 2 - rättstavning på engelska
 • Gustavas ordböcker - svenska och engelska ordböcker

Wordfinder når du via universitetsbibliotekets webbplats.