Stöd vid läs- och skrivnedsättning

Föredrar du att lyssna till din kurslitteratur? Studenter som har behov av läs- och skrivstöd har rätt att få sin kurslitteratur inläst. Resurslabbet hjälper dig som har läs- eller skrivnedsättning. Kontakta oss

Anpassad litteratur

Boka en tid om du behöver din kurslitteratur som talbok, punktskrift eller e-text. Du får då ett nedladdningskonto och en introduktion i hur du laddar ner talböcker i Legimus, Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) mediawebb.Legimus (MTM:s mediawebb)

Resurslabbet på universitetsbiblioteket

I Resurslabbet finns datorer med program för dig med läs- och skrivnedsättning. Det består av tre rum och finns på Universitetsbibliotekets (UB) entréplan. På biblioteket kan du även låna talboksspelare som ger möjlighet till ljudinspelning. Program i Resurslabbet

UB Örnsköldsvik

I biblioteket kan du använda en bärbar dator som har vissa program som kan underlätta. Fråga efter den i disken. I Datasal 2 finns en dator märkt "Talsyntes" som har programmet ClaroReadPlus - talsyntes på engelska och svenska.Program på UB Örnsköldsvik

Ytterligare kontaktinformation

Personal