Söka böcker, artiklar och tidskrifter

Ej publicerad

I bibliotekets söktjänst söker du bland böcker, artiklar och tidskrifter. För tryckta böcker får du veta bokens placering, om den finns inne eller är utlånad samt möjlighet att köa på utlånade exemplar. Elektroniskt material får du som student eller anställd åtkomst till genom inloggning med sitt Umu-id.Bibliotekets söktjänst

Vill du enbart söka efter material som finns i bibliotekts samlingar (tryckta böcker och e-böcker) kan du även använda bibliotekets katalog Album. Sök böcker i Album

Kurslitteratur

På biblioteket finns obligatorisk kurslitteratur för program och kurser som ges vid Umeå universitet. Det finns minst ett exemplar för utlån och ett exemplar för läsning i biblioteket. Viss kurslitteratur finns också i elektronisk form. Kursböcker

Söka artiklar

Vill du söka efter tidskriftsartiklar inom ett särskilt ämnesområde går du till sidan Artiklar och databaser och väljer lämplig databas för ditt ämne. Vill du gå direkt till en specifik tidskrift söker du efter den via ingången Tidskrifter. Artiklar och databaser Tidskrifter