Låna böcker

Är du student eller anställd vid Umeå universitet fungerar ditt UmU-kort som lånekort. Med kortet kan du låna tryckta böcker på Universitetsbiblioteket, Medicinska biblioteket och UB Konstnärligt campus. Skaffa UmU-kortet Låneregler

Allmänheten

För att kunna låna tryckta böcker behöver du vara registrerad som låntagare. Detta kan du som fyllt 18 år bli genom att fylla i formuläret "Skaffa lånekort". Ta med fotolegitimation och hämta ut ditt kort i någon av våra informationsdiskar. Samma lånekort gäller på Universitetsbiblioteket, Medicinska biblioteket och UB Konstnärligt campus. Skaffa lånekort Låneregler

Låna böcker vid UB Örnsköldsvik

Lånekort skaffar du i bibliotekets lånedisk mot uppvisande av legitimation. Är du redan registrerad på något av Örnsköldsviks kommuns bibliotek så gäller detta lånekort även hos oss. Låneregler UB Örnsköldsvik

Dina lån och omlån

Lånetiden för kursböcker är 14 dagar. För övrig litteratur är lånetiden 30 dagar (28 dagar på UB Örnsköldsvik). Genom att logga in i bibliotekets söktjänst kan du under Mitt konto se vilka böcker du har lånat, när de ska återlämnas samt låna om böcker som det inte är kö på. Omlån av fjärrlån måste göras i bibliotekets katalog Album. Mitt konto i söktjänstenLogga in i Album Logga in (UB Örnsköldsvik)

Återlämna böcker och beställa böcker

Mer information hittar du på sidan Låna Låna