Grupprum och studieplatser

På Universitetsbiblioteket, Medicinska biblioteket, Universum och på UB Örnsköldsvik finns bokningsbara grupprum. Mer information och boka rum

Studieplatser

På Universitetsbiblioteket och Medicinska biblioteket finns många studieplatser för enskilt arbete och grupparbete. Vi erbjuder tysta läsesalar, datorlabb, enskilda läsplatser och ett learning space.

Studenter i learningspace på universitetsbiblioteketStudenter på Medicinska biblioteket