Datorer, utskrifter och kopiering

Ej publicerad

Studenter och anställda vid universitetet loggar in på bibliotekets datorer med sitt Umu-id via ikonen Other user. När du är inloggad får du tillgång till databaser, elektroniska resurser, internet och olika programvaror. Du kan även ta med din egen dator till biblioteket och koppla upp mot universitetets trådlösa nätverk. Inloggning och internetåtkomst

Utskrifter, kopiering och skanning

På biblioteket finns möjlighet att skriva ut, kopiera och skanna. Är du knuten till universitetet är funktionerna kopplade till ditt UmU-kort.Läs mer om utskrifter, skanning och kopiering