Service

Bibliotekets mål är att stödja forskning, undervisning och högre studier vid Umeå universitet och vi har ett stort utbud av tjänster utformade och anpassade för studenter och personal. Biblioteket erbjuder bland annat samlingar av hög kvalitet, möjlighet att beställa fjärrlån från andra bibliotek, undervisning i informationssökning och bra studiemöjligheter.

På denna sida finns även länkar till riktad information för den som är ny på biblioteket, för distansstudenter och för personer med läs-och skrivnedsättning.

Aktuella kurser

EndNote

onsdag 10 maj 2017 08:30 - 12:00

EndNote Online

torsdag 11 maj 2017 13:00 - 14:30

3D-skrivarteknik

torsdag 18 maj 2017 10:00 - 11:00

Pubmed på en timme

torsdag 18 maj 2017 14:00 - 15:00