Service

Bibliotekets mål är att stödja forskning, undervisning och högre studier vid Umeå universitet och vi har ett stort utbud av tjänster utformade och anpassade för studenter och personal. Biblioteket erbjuder bland annat samlingar av hög kvalitet, möjlighet att beställa fjärrlån från andra bibliotek, undervisning i informationssökning och bra studiemöjligheter.

På denna sida finns även länkar till riktad information för den som är ny på biblioteket, för distansstudenter och för personer med läs-och skrivnedsättning.

Aktuella kurser

Landstingets e-bibliotek Eira

torsdag 1 februari 2018 14:00 - 15:00

EndNote

fredag 12 januari 2018 08:30 - 12:00

EndNote Online

onsdag 7 februari 2018 13:00 - 14:30

Impact factors vs SJR - rankning av tidskrifter

torsdag 14 december 2017 14:00 - 15:00

Pubmed på en timme

måndag 5 februari 2018 14:00 - 15:00

Referenshanteringsprogram - en jämförelse

fredag 15 december 2017 14:00 - 15:00