Service

Bibliotekets mål är att stödja forskning, undervisning och högre studier vid Umeå universitet och vi har ett stort utbud av tjänster utformade och anpassade för studenter och personal. Biblioteket erbjuder bland annat samlingar av hög kvalitet, möjlighet att beställa fjärrlån från andra bibliotek, undervisning i informationssökning och bra studiemöjligheter.

På denna sida finns även länkar till riktad information för den som är ny på biblioteket, för distansstudenter och för personer med läs-och skrivnedsättning.

Aktuella kurser

3D-skrivarteknik

måndag 1 oktober 2018 13:00 - 14:00

EndNote

tisdag 28 augusti 2018 08:30 - 12:00
torsdag 11 oktober 2018 08:30 - 12:00

EndNote Online

torsdag 13 september 2018 10:00 - 11:30
tisdag 18 september 2018 13:00 - 14:30

Databaser inom evidensbaserad medicin

onsdag 3 oktober 2018 14:00 - 15:00

Medicinska biblioteksresurser för VLL-anställda

onsdag 19 september 2018 14:00 - 15:00

PubMed på två timmar

tisdag 2 oktober 2018 13:00 - 15:00

Pubmed på en timme

onsdag 22 augusti 2018 14:00 - 15:00
torsdag 27 september 2018 14:00 - 15:00
tisdag 16 oktober 2018 14:00 - 15:00