Service

Bibliotekets mål är att stödja forskning, undervisning och högre studier vid Umeå universitet och vi har ett stort utbud av tjänster utformade och anpassade för studenter och personal. Biblioteket erbjuder bland annat samlingar av hög kvalitet, möjlighet att beställa fjärrlån från andra bibliotek, undervisning i informationssökning och bra studiemöjligheter.

På denna sida finns även länkar till riktad information för den som är ny på biblioteket, för distansstudenter och för personer med läs-och skrivnedsättning.

Aktuella kurser

3D-skrivarteknik

torsdag 16 november 2017 13:00 - 14:00

CINAHL på en timme

måndag 11 december 2017 14:00 - 15:00

Landstingets e-bibliotek Eira

onsdag 8 november 2017 14:00 - 15:00

EndNote

torsdag 16 november 2017 08:30 - 12:00
torsdag 7 december 2017 08:30 - 12:00

EndNote Online

onsdag 8 november 2017 13:00 - 14:30
onsdag 6 december 2017 08:30 - 10:00

Databaser inom evidensbaserad medicin

tisdag 5 december 2017 14:00 - 15:00

Impact factors vs SJR - rankning av tidskrifter

torsdag 14 december 2017 14:00 - 15:00

PubMed på två timmar

torsdag 30 november 2017 13:00 - 15:00

Pubmed på en timme

torsdag 19 oktober 2017 14:00 - 15:00
tisdag 28 november 2017 14:00 - 15:00

Referenshanteringsprogram - en jämförelse

fredag 15 december 2017 14:00 - 15:00

UpToDate - ett stöd i din kliniska praktik

torsdag 26 oktober 2017 14:00 - 14:30
tisdag 14 november 2017 14:00 - 14:30
onsdag 13 december 2017 14:00 - 14:30