Service

Bibliotekets mål är att stödja forskning, undervisning och högre studier vid Umeå universitet och vi har ett stort utbud av tjänster utformade och anpassade för studenter och personal. Biblioteket erbjuder bland annat samlingar av hög kvalitet, möjlighet att beställa fjärrlån från andra bibliotek, undervisning i informationssökning och bra studiemöjligheter.

På denna sida finns även länkar till riktad information för den som är ny på biblioteket, för distansstudenter och för personer med läs-och skrivnedsättning.

Aktuella kurser

3D-skrivarteknik

måndag 22 oktober 2018 13:00 - 15:00
måndag 3 december 2018 10:00 - 11:00

CINAHL för yrkesverksamma sjuksköterskor

onsdag 12 december 2018 14:00 - 15:00

DynaMed Plus - ett stöd i din kliniska praktik

onsdag 31 oktober 2018 14:00 - 14:30
tisdag 27 november 2018 14:00 - 14:30
torsdag 13 december 2018 14:00 - 14:30

EndNote

torsdag 15 november 2018 08:30 - 12:00
fredag 7 december 2018 08:30 - 12:00

EndNote Online

torsdag 8 november 2018 10:00 - 11:30
fredag 16 november 2018 08:30 - 10:00

Databaser inom evidensbaserad medicin

torsdag 6 december 2018 14:00 - 15:00

Impact factors vs SJR - rankning av tidskrifter

torsdag 29 november 2018 14:00 - 15:00

Medicinska biblioteksresurser för VLL-anställda

torsdag 8 november 2018 14:00 - 15:00

Läkemedelsdatabasen Micromedex

tisdag 11 december 2018 14:00 - 15:00

PubMed på två timmar

onsdag 5 december 2018 10:00 - 12:00

PubMed för din omvärldsbevakning

torsdag 15 november 2018 14:00 - 15:00

Pubmed på en timme

onsdag 28 november 2018 14:00 - 15:00