Service

Bibliotekets mål är att stödja forskning, undervisning och högre studier vid Umeå universitet och vi har ett stort utbud av tjänster utformade och anpassade för studenter och personal. Biblioteket erbjuder bland annat samlingar av hög kvalitet, möjlighet att beställa fjärrlån från andra bibliotek, undervisning i informationssökning och bra studiemöjligheter.

På denna sida finns även länkar till riktad information för den som är ny på biblioteket, för distansstudenter och för personer med läs-och skrivnedsättning.

Aktuella kurser

3D-skrivarteknik

måndag 26 februari 2018 13:00 - 15:00
onsdag 11 april 2018 10:00 - 11:00

CINAHL på en timme

torsdag 12 april 2018 14:00 - 15:00

EndNote

tisdag 20 mars 2018 08:30 - 12:00

EndNote Online

torsdag 15 mars 2018 08:30 - 10:00
torsdag 5 april 2018 09:00 - 10:30

Databaser inom evidensbaserad medicin

onsdag 7 mars 2018 14:00 - 15:00
måndag 9 april 2018 14:00 - 15:00

Medicinska biblioteksresurser för VLL-anställda

onsdag 11 april 2018 14:00 - 15:00

Läkemedelsdatabasen Micromedex

tisdag 17 april 2018 14:00 - 15:00

PubMed på två timmar

torsdag 12 april 2018 09:00 - 11:00

Pubmed på en timme

torsdag 1 mars 2018 14:00 - 15:00
tisdag 10 april 2018 14:00 - 15:00