Service

Bibliotekets mål är att stödja forskning, undervisning och högre studier vid Umeå universitet och vi har ett stort utbud av tjänster utformade och anpassade för studenter och personal. Biblioteket erbjuder bland annat samlingar av hög kvalitet, möjlighet att beställa fjärrlån från andra bibliotek, undervisning i informationssökning och bra studiemöjligheter.

På denna sida finns även länkar till riktad information för den som är ny på biblioteket, för distansstudenter och för personer med läs-och skrivnedsättning.

Aktuella kurser

Pubmed på en timme

tisdag 22 augusti 2017 14:00 - 15:00
torsdag 28 september 2017 14:00 - 15:00

CINAHL på en timme

onsdag 23 augusti 2017 14:00 - 15:00

EndNote

torsdag 7 september 2017 08:30 - 12:00
onsdag 11 oktober 2017 08:30 - 12:00

EndNote Online

torsdag 14 september 2017 08:30 - 10:00
måndag 9 oktober 2017 08:30 - 10:00

Landstingets e-bibliotek Eira

torsdag 21 september 2017 14:00 - 15:00

3D-skrivarteknik

onsdag 4 oktober 2017 10:00 - 11:00

Databaser inom evidensbaserad medicin

onsdag 11 oktober 2017 14:00 - 15:00

PubMed på två timmar

torsdag 12 oktober 2017 10:00 - 12:00