Service

Bibliotekets mål är att stödja forskning, undervisning och högre studier vid Umeå universitet och vi har ett stort utbud av tjänster utformade och anpassade för studenter och personal. Biblioteket erbjuder bland annat samlingar av hög kvalitet, möjlighet att beställa fjärrlån från andra bibliotek, undervisning i informationssökning och bra studiemöjligheter.

På denna sida finns även länkar till riktad information för den som är ny på biblioteket, för distansstudenter och för personer med läs-och skrivnedsättning.

Aktuella kurser

tisdag 28 mars 2017 13:00 - 15:30

Landstingets e-bibliotek Eira

måndag 3 april 2017 14:00 - 15:00

Pubmed på en timme

tisdag 4 april 2017 14:00 - 15:00
torsdag 18 maj 2017 14:00 - 15:00

Databaser inom evidensbaserad medicin

onsdag 5 april 2017 14:00 - 15:00

EndNote Online

torsdag 6 april 2017 09:00 - 10:30
torsdag 11 maj 2017 13:00 - 14:30

PubMed på två timmar

torsdag 6 april 2017 13:00 - 15:00

3D-skrivarteknik

onsdag 19 april 2017 13:00 - 14:00
torsdag 18 maj 2017 10:00 - 11:00

EndNote

onsdag 10 maj 2017 08:30 - 12:00