Open access

Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet

Det finns huvudsakligen två sätt att publicera sina resultat enligt open access: genom parallellpublicering eller i en open access-tidskrift.

Parallellpublicering

Parallellpublicering innebär att en kopia av ett publicerat verk görs fritt tillgänglig i ett öppet arkiv. Som forskare vid Umeå universitet kan du parallellpublicera genom att ladda upp din artikel eller annan publikation i fulltext i DiVA, universitetets öppna arkiv. Du kan lägga in fulltextkopian samtidigt som du registrerar artikeln i DiVA eller vid ett senare tillfälle.

När en fulltext läggs in i DiVA blir den inte omedelbart synlig på webbplatsen, utan DiVA-ansvariga på UB måste först godkänna publiceringen. I nuläget är det UB som kontrollerar vilken policy den berörda tidskriften har (om open access-publicering är tillåten, vilken version som rekommenderas, om det finns krav på embargoperiod m.m.). UB lägger även till ett standardiserat försättsblad med information om originalpubliceringen och förlagets open access-policy.

Open access-tidskrifter

Open access-tidskrifter är fritt tillgängliga vetenskapliga tidskrifter som tillåter dig som läsare att fritt läsa, ladda ner, kopiera, distribuera, skriva ut, söka och länka till artikelns fulltext. För att hitta kvalitetsgranskade open access-tidskrifter inom ditt ämnesområde besök Directory of Open Access Journals (DOAJ).

DOAJ

Tre varianter av open access-publicering

Gold: Publicera i en ren open access-tidskrift (med författaravgift), och lägga en kopia i DiVA.

Green: Publicera i en traditionell tidskrift utan författaravgifter, och lägga en kopia i DiVA med embargo enligt Vetenskapsrådets (eller annan forskningsfinansiärs) krav. Om förlagets embargo är längre än Vetenskapsrådets krav på sex månader vill de att du ska använda dig av ett tilläggsavtal.

Hybrid: Publicera i en traditionell tidskrift, men betala en författaravgift för att den enskilda artikeln ska bli open access medan övriga artiklar i tidskriften inte är det utan kräver prenumeration för åtkomst.

Mer information om open access

Om open access (Kungliga biblioteket) Vetenskapsrådets krav på fri tillgång till forskningsresultatVetenskaprådets regler för parallellpubliceringOASIS - Open Access Scholarly Information Sourcebook Sherpa/Juliet Visar på forskningsfinansiärer som har krav eller rekommendationer på att göra publikationer fritt tillgängliga via öppna arkiv.

Oseriösa open access-förlag 

Tveksamma OA-förlag (Lunds universitetsbibliotek)

Filmer och handledningar

Open access - seminarier om open access

 

 

Open access illustration

Detta verk, "Open access in blue" är ett derivat av "Benefits of Open Access" av Danny Kingsley & Sarah Brown samt "Open access" av Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket, licensierat under CC BY. "Open access in blue" är licensierat under CC BY av Umeå universitetsbibliotek.