Parallellpublicering

Ej publicerad

På ett enkelt och effektivt sätt kan du som forskare vid Umeå universitet synliggöra dina vetenskapligt granskade och publicerade forskningspublikationer genom parallellpublicering i DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet. Det innebär att en granskad vetenskaplig artikel görs fritt tillgänglig i ett öppet arkiv, samtidigt som artikeln publiceras eller först har getts ut i en förlagsutgiven tidskrift. 

Vetenskapsrådet kräver Open Access

När du parallellpublicerar en artikel uppfyller du även Vetenskapsrådets krav på fri tillgång till forskningsresultat. Parallellpublicering kallas ibland även sekundärpublicering, egenarkivering eller egenpublicering.

Öppen tillgång till publikationer - Vetenskapsrådet

Parallellpublicera via DiVA

Umeå universitetsbibliotek gör via Sherpa/RoMEO kontroll mot förlagen om tillåten parallellpublicering samt undersöker eventuella embargon och lägger till universitetets försättsblad. En fulltext blir därför inte omedelbart synlig efter registrering i DiVA, utan först när ansvariga på Universitetsbiblioteket slutgiltigt godkänner publiceringen. Din insats blir att registrera dina uppgifter i DiVA och ladda upp rätt version av din text. Oftast kan du publicera en version av artikeln som förlaget granskat, den så kallade författarutgåvan, som saknar förlagets formateringar, logotyp och paginering.Registrera i DiVA