Forskningsdata

Forskningsfinansiärer

Vetenskapsrådet kräver sedan 2012 att forskare som söker medel för projekt "där insamling av data utgör en betydande del" ska bifoga en datapubliceringsplan i sin ansökan. Även Formas och Naturvårdsverket har liknande krav. VetenskapsrådetFormas(se Formas Handbok 2012, s. 13f och 35)
Naturvårdsverket

Fler forskningsfinansiärer med riktlinjer för datapublicering listas i databasen:SHERPA/JULIET

Dataarkiv

Vetenskapsrådet och Formas samarbetar med dataarkiven ECDS och SND för tillgängligörande av data. ECDS – klimat- och miljödataSND – forskningsdata inom humaniora, samhällsvetenskap och medicinDORUM – registerbaserad forskning vid Umeå universitet(kräver inloggning med Umu-id)

Forskningsdata och DiVA

Ett mindre dataset kan laddas upp i DiVA för att tillgängliggöras, eller för att enbart arkiveras. Datasetet får ett unikt id (urn:nbn) och en beständig länk. I DiVA kan man även länka från publikationer till dataset som finns öppet tillgängliga i andra databaser. 

Citering av forskningsdata

För att forskningsdata ska kunna citeras krävs att datasetet förses med en persistent identifikator såsom doi eller urn:nbn.

Datacite är en organisation som arbetar för att göra forskningsdata citerbara, bland annat genom att hjälpa dataarkiv att tilldela doi till sina dataset. DataciteExempel på datacitering med doi

Länkar

Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information"Fler citeringar med återbruk av data” artikel i Vetenskapsrådets tidning CurieGuidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020