Kansliet

Administrativ chef
Telefon:
090 - 786 57 54
Överbibliotekarie
Telefon:
090 - 786 96 80
Ekonomiadministratör
Telefon:
090 - 786 59 79
Bokbinderiförman
Telefon:
090 - 786 53 90
Vaktmästare
Telefon:
090 - 786 54 00
Bokbindare
Telefon:
090 - 786 53 90
Expeditionsvakt/vaktmästare
Telefon:
090 - 786 54 00
Ekonomiadministratör
Telefon:
090 - 786 54 05
Biträdande administrativ chef / HR-strateg
Telefon:
090 - 786 62 71
Expeditionsvaktmästare
 (Samordnare för lokalfrågor och brandskyddsfrågor)
Telefon:
090 - 786 54 00