Visible Body anatomisk databas

Databasen Visible Body innehåller tredimensionella bilder för de flesta av människokroppens organ och system. Där finns även information som definitioner, det latinska namnet samt vilken anatomisk grupp varje organ eller system tillhör. Visible Body är ett interaktivt verktyg och kan med fördel användas via app.

Visible Body