Unik inblick i 150 år av svensk bokhandelshistoria

Svenska Antikvariatföreningen (SVAF) har donerat sin omfattande samling med antikvariatskataloger till Umeå universitetsbibliotek. Den bokhistoriskt viktiga specialsamlingen består inte enbart av kataloger utgivna av föreningens medlemmar, utan alla sorters katalogutgivande antikvariat finns representerade. 

Lagerkatalog från Sven Bergegrens Antikvariat

Samlingen täcker in mer än hundra olika handlare och sträcker sig från mitten av 1800-talet fram till dags dato. Katalogerna är mer eller mindre utförliga listor, generellt med beskrivning på exemplarnivå, över böcker som antikvariatsbokhandlaren har till försäljning. Det är en högst varierad utgivning som återfinns här, från påkostade raritetskataloger, med utförliga beskrivningar och kommentarer om varje enskilt objekt, till enkla fotokopierade häften där bokexemplaren är ytterst rudimentärt beskrivna.

Här återfinns naturligtvis de stora klassiska antikvariaten, som till exempel Klemming och Björck & Börjesson, men också de mindre namnkunniga andrahandsbokhandlarna. Tillsammans ger dessa kataloger en unik inblick i mer än hundrafemtio år av svensk bokhandelshistoria. Det är ett rikt källmaterial för bland annat bokhistorisk, idéhistorisk och litteraturhistorisk forskning.Svenska antikvariatföreningens katalogsamling

Kontaktpersoner:
Christer Karlsson
Niklas Åkerlund