Svenska dagstidningar genom Kungliga bibliotekets söktjänst

På Universitetsbiblioteket är det nu möjligt att söka artiklar och läsa digitaliserade svenska dagstidningar genom Kungliga bibliotekets söktjänst. Artiklar som är äldre än 115 år går att se i sin helhet oavsett var man befinner sig, dagstidningar i söktjänsten som är yngre än 115 år går att läsa och bläddra vid fasta terminaler i biblioteket. Närmare två miljoner sidor från 60 tidningstitlar kommer att finnas fritt tillgängliga.

DN förstasida
DN utgiven fredag 22 december 1863.

Genom en ny kollektiv avtalslicens kan fyra universitetsbibliotek ta del av söktjänsten Svenska dagstidningar, varav Umeå UB är ett av dessa bibliotek. Satsningen är ett pilotprojekt under två år där även övriga universitets- och högskolebibliotek från 2018 kommer att kunna ansluta sig till tjänsten.

Vid två datorer i magasinet på Universitetsbiblioteket är det möjligt att komma åt de digitaliserade fulltexterna, men gäller det nya nummer får man räkna med en fördröjning på ca 2-3 månader.

Här är datorerna placerade i magasinet

Välkommen att botanisera bland miljoner sidor svensk dagspresstext.Söktjänsten Svenska dagstidningar

Mer information om söktjänsten på Kungliga biblioteket