Nytt användargränssnitt i bibliotekets söktjänst

Bibliotekets söktjänst har fått ett nytt användargränssnitt, anpassat för alla typer av enheter. Funktionerna är desamma som i nuvarande användargränssnitt, men vi hoppas att det innebär en markant förbättring för dig som använder bibliotekets söktjänst.

Under en övergångstid kommer en länk till det gamla användargränssnittet att finnas tillgänglig.

Välkommen med synpunkter eller frågor. Kontakta biblioteket