Ny workshopserie för studenter på masternivå

Let's Write Now är en ny workshop-serie för studenter på masternivå. Syftet är att utveckla sin förmåga i det akademiska skrivandet.

Tillfällena hålls på engelska/The workshops are held in English.
För anmälan och mer info:

Workshops hösten 2017