Ny blogg: Tryckt & otryckt

Nu startar Umeå universitetsbibliotek bloggen Tryckt & otryckt. En blogg som vill synliggöra material ur bibliotekets slutna samlingar. Här kommer Forskningsarkivet tillsammans med universitetsbibliotekets specialsamlingar att glänta på dörren till samlingarna som i många fall både är gamla och unika. Vi kommer att presentera godbitar ur samlingarna, berätta om arbetet med dem, samt allmänt informera om sådant som berör våra arkiv och specialsamlingar.

Brev ur Helmer Osslunds arkiv

Innanför Umeå universitetsbiblioteks väggar ryms mängder med material som av olika skäl inte kan förvaras ute i de öppna samlingarna. Det handlar till exempel om de så kallade specialsamlingarna, som inrymmer bland annat 40-50 000 volymer äldre tryck. Det handlar också om Forskningsarkivets många hundra hyllmeter handskrifter och personarkiv. Sådant som är unikt, sällsynt, ömtåligt, särskilt värdefullt eller av annan anledning bedöms som extra skyddsvärt. Merparten av detta förvaras i särskilda magasin speciellt anpassade för säkert långtidsbevarande.

Med det strindbergskt klingande namnet "tryckt & otryckt" vill vi peka på både specialsamlingarnas böcker (tryckt) och arkivets handskriftssamlingar (otryckt). Ytterligare en aspekt av ”otryckt” finns för övrigt i det som i vår tid har blivit ett av de viktigaste sätten för att tillgängliggöra denna typ av samlingar, nämligen digitalisering.Till bloggen Tryckt & otryckt