Låsning av DiVA-poster

Från och med 2017-12-04 kommer poster i DiVA som granskats bibliografiskt och godkänts av universitetsbibliotekets personal att låsas för vidare redigering. 

En post i DiVA kan granskas och låsas för redigering när samtliga relevanta bibliografiska uppgifter för publikationen finns tillgängliga (för en artikel till exempel publiceringsår, volym, nummer och sidor eller artikel-id). Detta görs för att biblioteket ska kunna garantera den kontinuerliga kvaliteten på data i DiVA. Den huvudsakliga anledningen till denna förändring är DiVA:s ökade betydelse som datakälla för lokala och nationella utvärderings- och medelstilldelningssystem.

Användare med administrativa rättigheter i DiVA kommer fortfarande att kunna redigera granskade poster vid behov. Varje institution ska sedan tidigare ha utsett en sådan person.

En post som ännu inte granskats kommer fortfarande vara öppen för redigering av den som lagt in den eller har sitt Umu-id (CAS) inlagt i posten.Mer information om publiceringKontakt