Hur hanterar vi forskningsdata?

För första gången erbjuder Umeå universitetsbibliotek en kurs i hantering av forskningsdata.

Kursen vänder sig till forskare och doktorander vid Umeå universitet och kommer generellt att handla om hantering av forskningsdata under forskningsprocessen, exempelvis vad som gäller kring arkivering av forskningsdata, juridiska aspekter, datahanteringsplaner och tillgängliggörande av forskningsdata.

Kursen ingår som en del i det projekt som biblioteket deltar i och som drivs av Svensk Nationell Datatjänst ”BAS 2.0 – Bibliotek – Arkiv – SND”. Syftet med projektet är att utveckla en modell för att hantera de utmaningar som svenska lärosäten och Svensk Nationell Datatjänst kommer att ställas inför i samband med de ökande kraven på tillgängliggörande och långtidsbevarande av digitala forskningsdata i Sverige.

Kursen ges vid två tillfällen.Mer information och anmälan

Svensk Nationell Datatjänst