Nyheter om e-resurser

Zeteo har nytt gränssnitt

2016-03-07

Databasen Zeteo har nytt gränssnitt. Gränssnittet är designat för att få en lättare överblick av tjänstens innehåll.

PEN - ny databas inom nutrition

2016-02-23

Practice-based Evidence in Nutrition (PEN) är ett beslutsstödsystem med evidensbaserat material inom nutrition.

Mark Allen Healthcare

2015-12-17

Ger tillgång till 25 st. tidskrifter inom omvårdnad.

Geodata via karttjänsten GET

2015-04-22

Via karttjänsten GET har alla anställda och studenter gratis tillgång till en enorm mängd geodata, som kan användas både i forskning och undervisning.

Sidor