Anatomiska databaser med 3D-bilder

Biblioteket har under hösten en testperiod på två anatomiska databaser, Visible Body och Anatomy.TV, som båda visar anatomiska bilder i 3D-format. Möjlighet att testa och utvärdera finns fram till den sista november.

Databasen Visible Body innehåller tredimensionella bilder för de flesta av människokroppens organ och system. Där finns även information som definitioner, det latinska namnet samt vilken anatomisk grupp varje organ eller system tillhör. Visible Body är ett interaktivt verktyg och kan med fördel användas via app.Visible Body

 

Databasen Anatomy.TV visar tredimensionella animationer som visar funktion, biomekanik och kirurgiska ingrepp. Anatomy.TV innehåller även kliniska videor och texter skrivna av några av världens ledande medicinska specialister. Anatomy.TV