Kalendarium

I kalendariet hittar du information om vad som händer i biblioteket, t.ex. kurser, evenemang och föreläsningar. Välkommen!

april 2018

12 april 14.00 - 16.00

Kurs/utbildning
Drop in: akademiskt skrivande, studieteknik, muntlig presentation, informationssökning och referenshantering. 

12 april 14.00 - 15.00

Kurs/utbildning
En kurs för dig som behöver en introduktion till CINAHL, databasen med fokus mot omvårdnad.

17 april 14.00 - 15.00

Kurs/utbildning
En grundläggande kurs i läkemedelsdatabasen Micromedex.

19 april 14.00 - 16.00

Kurs/utbildning
Drop in: akademiskt skrivande, studieteknik, muntlig presentation, informationssökning och referenshantering. 

26 april 08.30 - 12.00

Kurs/utbildning
En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X8. Kostnad 557:-

26 april 14.00 - 16.00

Kurs/utbildning
Drop in: akademiskt skrivande, studieteknik, muntlig presentation, informationssökning och referenshantering. 

26 april 14.00 - 15.00

Kurs/utbildning
I denna kortkurs presenteras två resurser för att mäta vetenskapliga tidskrifters genomslagskraft. Journal Citation Reports (JCR) och SCImago Journal Rank (SJR).

maj 2018

3 maj 14.00 - 16.00

Kurs/utbildning
Drop in: akademiskt skrivande, studieteknik, muntlig presentation, informationssökning och referenshantering. 

8 maj 13.00 - 14.30

Kurs/utbildning
Basic introduction to the reference management program EndNote Online.

9 maj 14.00 - 15.00

Kurs/utbildning
En grundläggande kurs för dig som behöver komma i gång med databasen PubMed.  

Sidor