Kalendarium

I kalendariet hittar du information om vad som händer i biblioteket, t.ex. kurser, evenemang och föreläsningar. Välkommen!

mars 2018

19 mars 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
Tips på olika strategier när du läser kurslitteratur

20 mars 08.30 - 12.00

Kurs/utbildning
En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X8. Kostnad 557:-

22 mars 14.00 - 16.00

Kurs/utbildning
Drop in: akademiskt skrivande, studieteknik, muntlig presentation, informationssökning och referenshantering. 

april 2018

5 april 09.00 - 10.30

Kurs/utbildning
Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online.

5 april 14.00 - 16.00

Kurs/utbildning
Drop in: akademiskt skrivande, studieteknik, muntlig presentation, informationssökning och referenshantering. 

9 april 14.00 - 15.00

Kurs/utbildning
Kursen ger en inblick i begreppet EBM samt struktur och innehåll för databaserna Cochrane Library, PubMed Clinical queries, Clinical Evidence och Joanna Briggs.

10 april 14.00 - 15.00

Kurs/utbildning
En grundläggande kurs för dig som behöver komma i gång med databasen PubMed.  

11 april 10.00 - 11.00

Kurs/utbildning

11 april 14.00 - 15.00

Kurs/utbildning
E-biblioteket är en portal för landstingets databaser och e-tidskrifter. Kursen ger en inblick i dessa resurser.

12 april 09.00 - 11.00

Kurs/utbildning
Kursen ger en djupare inblick i PubMeds struktur och funktioner. Vi visar möjligheter och verktyg att göra din sökning mer tidseffektiv.

Sidor