Kalendarium

I kalendariet hittar du information om vad som händer i biblioteket, t.ex. kurser, evenemang och föreläsningar. Välkommen!

oktober 2017

10 oktober 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
Föreläsningen innehåller vad som vanligtvis inkluderas i olika delar av uppsatsen.

10 oktober 13.00 - 15.30

Föreläsning
A workshop to give tips on how to construct an argument and then use evidence to support it.

11 oktober 08.30 - 12.00

Kurs/utbildning
En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X8. Kostnad 557:-

11 oktober 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
This lecture explains how to effectively take notes in different settings and make them easier to read.

11 oktober 14.00 - 15.00

Kurs/utbildning
Kursen ger en inblick i begreppet EBM samt struktur och innehåll för databaserna Cochrane Library, PubMed Clinical queries, Clinical Evidence och Joanna Briggs.

12 oktober 10.00 - 12.00

Kurs/utbildning
Kursen ger en djupare inblick i PubMeds struktur och funktioner. Vi visar möjligheter och verktyg att göra din sökning mer tidseffektiv.

12 oktober 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
Föreläsningen redogör för skillnaderna mellan att citera, sammanfatta och parafrasera och visar under vilka omständigheter var och en är användbar.

12 oktober 14.00 - 16.00

Kurs/utbildning
Drop in: akademiskt skrivande, studieteknik, muntlig presentation, informationssökning och referenshantering. 

12 oktober 14.00 - 16.00

Kurs/utbildning
Drop in: akademiskt skrivande, studieteknik, muntlig presentation, informationssökning och referenshantering. 

13 oktober 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
This lecture focuses specifically on mind mapping and concept mapping and shows you how to map and choose the right map for the task.

Sidor