Kalendarium - Studieverkstad

september 2017

21 september 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
Föreläsningen fokuserar på olika sökstrategier och sökverktyg som gör det lättare att hitta relevanta källor till din uppsats.

21 september 14.00 - 16.00

Kurs/utbildning
Drop in: akademiskt skrivande, studieteknik, muntlig presentation, informationssökning och referenshantering. 

22 september 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
This lecture walks you through the stages of coming up with a topic to what are the research questions.

26 september 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
Föreläsningen behandlar hur du kan källkritiskt granska material och förklarar också skillnaden i vetenskaplig status mellan olika källor.

27 september 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
This lecture focuses on search strategies and search tools that make it easier for you to find the relevant sources for your paper.

28 september 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
Föreläsningen tar upp hur databaser och program kan hjälpa dig att samla in och automatiskt formatera dina referenser till en referenslista.

28 september 14.00 - 16.00

Kurs/utbildning
Drop in: akademiskt skrivande, studieteknik, muntlig presentation, informationssökning och referenshantering. 

29 september 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
This lecture will show you how to evaluate sources and also explain the difference in academic status between different publications.

oktober 2017

3 oktober 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
Föreläsningen behandlar hur du genom att använda metoden "kritisk läsning" snabbt kan få ut det viktigaste i en vetenskaplig text.

4 oktober 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
En föreläsning om uppskjutande och hur du kan påbörja en förändring.

Sidor