Kalendarium - kurser

september 2017

21 september 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
Föreläsningen fokuserar på olika sökstrategier och sökverktyg som gör det lättare att hitta relevanta källor till din uppsats.

21 september 14.00 - 16.00

Kurs/utbildning
Drop in: akademiskt skrivande, studieteknik, muntlig presentation, informationssökning och referenshantering. 

21 september 14.00 - 15.00

Kurs/utbildning
E-biblioteket är en portal för landstingets databaser och e-tidskrifter. Kursen ger en inblick i dessa resurser.

22 september 12.00 - 13.00

Föreläsning
En representant från förlaget McGraw-Hill presenterar tjänsten AccessMedicine. Vegetarisk lunchmacka och kaffe/te ingår.

22 september 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
This lecture walks you through the stages of coming up with a topic to what are the research questions.

26 september 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
Föreläsningen behandlar hur du kan källkritiskt granska material och förklarar också skillnaden i vetenskaplig status mellan olika källor.

27 september 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
This lecture focuses on search strategies and search tools that make it easier for you to find the relevant sources for your paper.

28 september 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
Föreläsningen tar upp hur databaser och program kan hjälpa dig att samla in och automatiskt formatera dina referenser till en referenslista.

28 september 14.00 - 16.00

Kurs/utbildning
Drop in: akademiskt skrivande, studieteknik, muntlig presentation, informationssökning och referenshantering. 

september 2017 - oktober 2017

26 september 10.00 - 8 oktober 18.00

Övrigt
I utställningen ”Pride på biblioteket” riktar vi ljuset på HBTQ-frågor (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) och visar exempel ur våra samlingar.

Sidor