Kalendarium - kurser

januari 2018

25 januari 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
Denna föreläsning går igenom olika steg i skrivprocessen: planering, insamlande av material, skriva utkast, bearbetning, redigering och korrekturläsning.

30 januari 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
Föreläsningen tar upp olika strategier för att planera din tid bättre så att du inte börjar med ditt skrivande för sent.

februari 2018

1 februari 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
Föreläsningen tar upp hur du går från en uppsatsidé till syfte och hypotes.

1 februari 14.00 - 16.00

Kurs/utbildning
Drop in: akademiskt skrivande, studieteknik, muntlig presentation, informationssökning och referenshantering. 

1 februari 14.00 - 15.00

Kurs/utbildning
E-biblioteket är en portal för landstingets databaser och e-tidskrifter. Kursen ger en inblick i dessa resurser.

5 februari 14.00 - 15.00

Kurs/utbildning
En grundläggande kurs för dig som behöver komma i gång med databasen PubMed.  

6 februari 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
Föreläsningen fokuserar på olika sökstrategier och sökverktyg som gör det lättare att hitta relevanta källor till din uppsats.

7 februari 13.00 - 14.30

Kurs/utbildning
Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online.

8 februari 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
Föreläsningen tar upp hur databaser och program kan hjälpa dig att samla in och automatiskt formatera dina referenser till en referenslista.

8 februari 14.00 - 16.00

Kurs/utbildning
Drop in: akademiskt skrivande, studieteknik, muntlig presentation, informationssökning och referenshantering. 

Sidor