Kalendarium

I kalendariet hittar du information om vad som händer i biblioteket, t.ex. kurser, evenemang och föreläsningar. Välkommen!

augusti 2017

22 augusti 14.00 - 15.00

Kurs/utbildning
En grundläggande kurs för dig som behöver komma i gång med databasen PubMed.  

23 augusti 14.00 - 15.00

Kurs/utbildning
En kurs för dig som behöver en introduktion till CINAHL, databasen med fokus mot omvårdnad.

september 2017

7 september 08.30 - 12.00

Kurs/utbildning
En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X8. Kostnad 557:-

12 september 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
Denna föreläsning går igenom olika steg i skrivprocessen: planering, insamlande av material, skriva utkast, bearbetning, redigering och korrekturläsning.

12 september 13.00 - 15.30

Föreläsning
A workshop to help you to read research articles more efficiently.

13 september 12.15 - 13.15

Kurs/utbildning
Tips och konkreta strategier för att lyckas med studierna. Teman som tas upp under föreläsningen är bl.a. planering och olika läs- och anteckningstekniker.

13 september 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
This lecture guides you through the different stages in the writing process: Planning, Prewriting, Drafting, Revising, Editing and Proofreading.

14 september 08.30 - 10.00

Kurs/utbildning
Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online.

14 september 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
Föreläsningen tar upp olika strategier för att planera din tid bättre så att du inte börjar med ditt skrivande för sent.

14 september 14.00 - 16.00

Kurs/utbildning
Drop in: akademiskt skrivande, studieteknik, muntlig presentation, informationssökning och referenshantering. 

Sidor