Kalendarium

I kalendariet hittar du information om vad som händer i biblioteket, t.ex. kurser, evenemang och föreläsningar. Välkommen!

augusti 2018

22 augusti

Kurs/utbildning
En grundläggande kurs för dig som behöver komma i gång med databasen PubMed.  

28 augusti

Kurs/utbildning
En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X8. Kostnad 576:-

september 2018

13 september

Kurs/utbildning
Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online.

18 september

Kurs/utbildning
Basic introduction to the reference management program EndNote Online.

19 september

Kurs/utbildning
Genomgång av databaser och e-tidskrifter som landstingsanställda har tillgång till. Kursen ger en inblick i dessa resurser.

27 september

Kurs/utbildning
En grundläggande kurs för dig som behöver komma i gång med databasen PubMed.  

oktober 2018

2 oktober

Kurs/utbildning
Kursen ger en djupare inblick i PubMeds struktur och funktioner. Vi visar möjligheter och verktyg att göra din sökning mer tidseffektiv.

3 oktober

Kurs/utbildning
Kursen ger en inblick i begreppet EBM samt struktur och innehåll för databaserna Cochrane Library, PubMed Clinical queries, Best Practice och Joanna Briggs.

11 oktober

Kurs/utbildning
En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X8. Kostnad 576:-

16 oktober

Kurs/utbildning
En grundläggande kurs för dig som behöver komma i gång med databasen PubMed.  

Sidor