Kalendarium

I kalendariet hittar du information om vad som händer i biblioteket, t.ex. kurser, evenemang och föreläsningar. Välkommen!

mars 2017

27 mars 12.15 - 12.45

Föreläsning
Tips på vägen när du ska tala inför andra. Föreläsare: Monica Näslund, Studieverkstaden

28 mars 13.00 - 15.30

Kurs/utbildning
Open Science/Open Access/Open Data blir allt mer aktuellt som ett nytt angreppssätt för den vetenskapliga processen, baserat på samarbete och nya vägar för att sprida kunskapen med hjälp av digitala teknologier och nya tekniska samarbetsverktyg.

29 mars 12.15 - 13.15

Kurs/utbildning
Vill du hitta relevanta vetenskapliga källor till din uppsats? Har du frågor kring referenser? Kom till UB:s sök- och referensjour, vi ger dig verktygen och strategierna så att du kommer i gång med ditt arbete. Ingen föranmälan nödvändig, drop-in.

30 mars 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
Föreläsningen redogör för skillnaderna mellan att citat, sammanfattning och parafras och visar under vilka omständigheter var och en är användbar.

30 mars 13.00 - 15.30

Kurs/utbildning
Working with the Literature Review may feel like heading into unknown territory. Many students find this section of the text a challenge to contain. This workshop can provide you with strategies to help you with mapping the field in the text and make it feel a little less dark.

30 mars 14.00 - 16.00

Kurs/utbildning
Drop in: akademiskt skrivande, studieteknik, muntlig presentation, informationssökning och referenshantering. 

april 2017

3 april 12.15 - 12.45

Föreläsning
Slutför mer och skjut upp mindre. Föreläsare: Marlene Bickman, Studieverkstaden

3 april 14.00 - 15.00

Kurs/utbildning
E-biblioteket är en portal för landstingets databaser och e-tidskrifter. Kursen ger en inblick i dessa resurser.

4 april 14.00 - 15.00

Kurs/utbildning
En grundläggande kurs för dig som behöver komma i gång med databasen PubMed.  

4 april 15.00 - 16.00

Kurs/utbildning
En representant från förlaget Elsevier demonstrerar VLL:s medicinska söktjänst ClinicalKey. Här hittar du vetenskapliga artiklar, medicinska e-böcker, bilder och behandlingsguider.

Sidor