Vetenskaplig kommunikation

Avdelningen ansvarar för:

  • Samordning och utveckling av bibliotekets undervisning och lärandestöd (Studieverkstad).  
  • Bibliotekets forskarstöd, administration och utveckling av universitetets publiceringssystem, publiceringsstöd, kvalitetssäkring av data för utvärdering och medelstilldelning och bibliometriska analyser.
  • Administration, underhåll, tillgängliggörande, analys, utvärdering och utveckling av bibliotekets e-resurser.
  • Andra relaterade uppgifter.

Avdelningschef, 1:e bibliotekarie
Telefon:
090 - 786 91 77
Personal på Vetenskaplig kommunikation