Kansliet

Kansliet är en stödfunktion för hela biblioteket. Avdelningen ansvarar för frågor som rör personal och ekonomi. Vaktmästeriet och Bokbinderiet ingår som enheter i Kansliet.

Administrativ chef
Telefon:
090 - 786 57 54
Personal på Kansliet