Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik

Ej publicerad

UB Örnsköldsvik, på entréplanet mitt emot Arkenbiblioteket, ger service till studerande, lärare och forskare. Biblioteket är öppet även för allmänheten och alla får nyttja bibliotekets resurser.

Den litteratur som finns samlad här är sökbar i Örnsköldsviks kommuns bibliotekskatalog, i Umeå universitetsbiblioteks söktjänst och i LIBRIS,  (nationell katalog). På grund av bibliotekets placering är även litteratur i Arkenbiblioteket direkt tillgänglig.

Under sommaren begränsas bibliotekets öppettider och är under vissa perioder helt stängt.

Personal på UB Örnsköldsvik