Material i magasinet

Det mesta av materialet i Universitetsbibliotekets (UB) magasin kan du hämta själv. Material som är tillgängligt på öppna hyllor kan inte beställas fram.

Material som måste beställas

  • Material med samling slutet magasin och placering som inleds med Per F
  • Material från specialsamlingarna (förutom Småtrycket)

Hur beställer man material från magasinet?

Sök fram materialet i bibliotekets söktjänst och klicka på "Beställ", eller kontakta personalen i Informationen.

Reserverat material till hemlån ställs upp på Hämthyllan medan ej hemlånmaterial hämtas ut i Informationen. Det ligger kvar 3 dagar.