Hitta på hyllorna - bibliotekets samlingar

Bibliotek och placeringar

När du sökt upp en bok i bibliotekets söktjänst får du information om Bibliotek, Placering, Beskrivning och Lånestatus för boken.

Bibliotek visar vilket bibliotek boken hör till:

  • UB = Universitetsbiblioteket
  • MB = Medicinska biblioteket
  • KC = UB Konstnärligt campus
  • Övik = UB Örnsköldsvik

Placering berättar vilken hyllplacering boken har samt dess position i hyllan.

Beskrivning berättar om boken finns för hemlån (och hur lång lånetiden är) eller om den endast finns för läsning i biblioteket (referensexemplar).

Lånestatus visar det återlämningsdatum boken har om den är utlånad och eventuell kö. 

Karta ger en mer detaljerad bild över bokens placering i de olika biblioteken. För att se böckers placeringar vid UB Örnsköldsvik, gå till Örnsköldsviks katalog.

I detta exempel finns boken på tre av fyra bibliotek. På UB och MB finns boken i DDK-samlingen (ämnesplacerad litteratur).
Läs mer om DDK

Bibliotekets kartor ger vägledning till de olika samlingarna på UB och MB. Se bibliotekets kartor