Frågor om fjärrlån

Vad är ett fjärrlån?

Litteratur som inte finns vid Umeå universitetsbibliotek eller i något av Umeås övriga bibliotek kan beställas som fjärrlån från ett annat bibliotek. Istället för fjärrlån görs ibland inköp till bibliotekets samlingar.

Vem får låna?

Som låntagare får du låna in material för forskning och studier. På beställningen skall du alltid uppge ditt lånekortsnummer samt aktuell e-postadress.

Vilka regler gäller?

Kontrollera alltid att materialet inte finns i UmUB:s katalog innan beställning görs. Litteratur som är utlånad vid Umeå universitetsbibliotek kan inte fjärrlånas.

Det fjärrutlånande bibliotekets låneregler gäller beträffande hemlån/ej hemlån, lånetid och möjlighet till förlängning. Det utlånande biblioteket avgör om beställningen ska effektueras i form av lån eller kopior. De flesta svenska/nordiska bibliotek lånar inte ut tidskrifter. De skickar i stället kopior av önskad artikel eller innehållsförteckning. Prislista fjärrlån

Hur gör du för att beställa ett fjärrlån?

Använd bibliotekets elektroniska formulär. Var noga med att ange alla uppgifter du har. Om du hittat referensen i någon databas, ange vilken.

Du kan ange om du vill att vi även ska söka utom Norden, i annat fall returneras först beställningen, så att du får godkänna kostnaden. Lån utanför Norden är avgiftsbelagda.

För beställning av arkivalier och information om material från Audiovisuella medier vänder du dig till Arkiv och specialsamlingar. Beställ fjärrlån

Vad händer med din beställning?

Material som finns i Norden lånas in kostnadsfritt medan utomnordiska lån är avgiftsbelagda. När det beställda materialet inkommit skickar biblioteket ett meddelande till dig. Kopior som anlänt till biblioteket skickas direkt till universitets- och landstingsanställda och fakturering sker senare. Övriga låntagares kopior skickas till hemadressen och fakturering sker senare.