Låna

Du lånar själv dina böcker i våra utlåningsautomater. Du behöver alltid ange den PIN-kod som du själv valt och som är kopplad till ditt UmU-kort/lånekort.

Lånekort - Studenter och anställda vid Umeå universitet

 UmU-kortet fungerar som lånekort för dig som är student eller anställd. Skaffa UmU-kort

Lånekort - Allmänheten 

Bibliotekets samlingar är öppna även för dig som inte är student eller anställd vid Umeå universitet. Lånekort får den som fyllt 18 år och kan uppvisa giltig fotolegitimation. Hämta ditt lånekort vid bibliotekets Information när du fyllt i formuläret "Skaffa lånekort".  Skaffa lånekort

Lånetider

Lånetid för kursböcker: 14 dagar
Lånetid för övriga böcker: 30 dagar

Låna om böcker

Du förlänger själv dina lån i bibliotekets söktjänst:Logga in i bibliotekets söktjänst

Beställa utlånade böcker

Du kan inte beställa eller boka böcker som inte är utlånade, men om en bok är utlånad kan du köa på den i söktjänsten. När boken du beställt kommit in får du ett meddelande via e-post och SMS, och boken ska hämtas inom tre dagar. På UB hittar du beställd bok på ditt efternamn i hämthyllan i lånehallen, på MB hämtas beställd bok vid informationsdisken.

Återlämna böcker

Använd återlämningsautomaten på Universitetsbiblioteket (UB) och återlämningshyllan på Medicinska biblioteket (MB) där du får ett kvitto på att du har återlämnat böckerna.

När biblioteket är stängt använd:

  • Bokinkast vid Samhällsvetarhusets entré mot Humanisthuset.
  • Bokinkast vid Medicinska bibliotekets entré eller vid hörsal Betula.
  • Bokinkast vid entrén till UB Konstnärligt campus

Returnera böcker med post

Böcker kan returneras med post till Universitetsbiblioteket, Medicinska biblioteket eller UB Konstnärligt campus. Du ansvarar för lånet tills dess boken anlänt till biblioteket och lånet avregistrerats. Adresser till biblioteken