Låna

Du lånar själv dina böcker i våra utlåningsautomater. Du behöver alltid ange den PIN-kod som du själv valt och som är kopplad till ditt UmU-kort/lånekort.

Lånekort - Studenter och anställda vid Umeå universitet

 UmU-kortet fungerar som lånekort för dig som är student eller anställd. Skaffa UmU-kort

Lånekort - Allmänheten 

Bibliotekets samlingar är öppna även för dig som inte är student eller anställd vid Umeå universitet. Lånekort får den som fyllt 18 år och kan uppvisa giltig fotolegitimation. Hämta ditt lånekort vid bibliotekets Information när du fyllt i formuläret "Skaffa lånekort".  Skaffa lånekort

Lånekort - UB Örnsköldsvik

Lånekort skaffar du i bibliotekets lånedisk mot uppvisande av legitimation. Är du redan registrerad på något av Örnsköldsviks kommuns bibliotek så gäller detta lånekort även hos oss.

Lånetider

Lånetid för kursböcker: 14 dagar
Lånetid för övriga böcker: 30 dagar (UB Örnsköldsvik: 28 dagar)

Låna om böcker

Du förlänger själv dina lån i bibliotekets söktjänst eller i UB Örnsköldsviks katalog:Logga in i bibliotekets söktjänst Logga in i UB Örnsköldsviks katalog

Beställa utlånade böcker

Du kan inte beställa eller boka böcker som inte är utlånade, men om en bok är utlånad kan du köa på den i söktjänsten eller i UB Örnsköldsviks katalog. När boken du beställt kommit in får du ett meddelande via e-post och SMS, och boken ska hämtas inom tre dagar. På UB hittar du beställd bok på ditt efternamn i hämthyllan i lånehallen, på MB hämtas beställd bok vid informationsdisken.

Återlämna böcker

Använd återlämningsautomaten på Universitetsbiblioteket (UB) och återlämningshyllan på Medicinska biblioteket (MB) där du får ett kvitto på att du har återlämnat böckerna.

När biblioteket är stängt använd:

  • Bokinkast vid Samhällsvetarhusets entré mot Humanisthuset.
  • Bokinkast vid Medicinska bibliotekets entré eller vid hörsal Betula.
  • Bokinkast vid entrén till UB Konstnärligt campus
  • Bokinkast vid entrén till studiedelen UB Örnsköldsvik

Returnera böcker med post

Adresser till bibliotekenBöcker som är lånade i Umeå (UB, MB och KC) kan även återlämnas vid UB Örnsköldsvik och vice versa. Lånet avregistreras då först när boken emottas vid det bibliotek där den hör hemma.