Läs- och skrivnedsättning

Om du har frågor kring Resurslabbet eller bibliotekets service till studenter med läs- och skrivnedsättning kan du kontakta:
resurs@ub.umu.se

Kontaktpersoner för Universitetsbiblioteket, Medicinska biblioteket och UB Konstnärligt campus

Bibliotekarie , Medicinska biblioteket
Telefon:
090 - 786 88 06
Bibliotekarie , Kundservice
 (Vik tom 2018-06-30)
Telefon:
090 - 786 59 92
Bibliotekarie , Kundservice, UB Konstnärligt campus
 (Tjänstledig tom 2018-03-31)
Telefon:
090 - 786 91 73, 090 - 786 74 40